Proc GDPR?
pozitivni dopad
zmena
article15
article17
article20
article25
article33
article35
article37
article38
article83

Newsletter podmínky

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro společnost Network Security Monitoring Cluster, se sídlem Jundrovská 1035/33 Brno, 624 00 za účelem zasílání pravidelného informačního newsletteru pro zasílání novinek a obchodních sdělení.

Souhlas se zpracováním uvedených údajů a s využitím mého elektronického kontaktu poskytuji dobrovolně a na dobu neurčitou. Dále prohlašuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt má v souladu se z.č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zejména právo na blokování, doplnění nebo opravu, jakož i právo na likvidaci osobních údajů.

Partneři